Walk-In-Basic

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA) – Paper Print

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ.જી.પી.ટી.

કાર્ડિયોલોજી

 • ઈ.સી.જી.

Silver

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • ડેન્ટીસ્

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • આર.બી.એસ.

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ.જી.પી.ટી.

વિટામીન

 • વિટામીન B12

કાર્ડિયોલોજી

 • ઈ.સી.જી.

Gold

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • કાર્ડિયોલોજીસ્ટ
 • ડેન્ટીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો
 • સ્કૂલ રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. ઇલેકટ્રોલાઇટસ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • F.B.S./ PP2 BS
 • HBA 10

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.
 • એસ. ટોટલ પ્રોટીન્સ

થાઇરોડ પ્રોફાઇલ

 • ટી.એસ.એચ.

વિટામીન

 • વિટામીન B12
 • એસ. આર્યન D ટીઆઇબીસી

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર

 

Platinum

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • કાર્ડિયોલોજીસ્ટ
 • ઓપ્થોલોજીસ્ટ
 • ગાયનેકોલોજીસ્ટ
 • સર્જન કન્સલ્ટેશન
 • ડેન્ટીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ
 • એક્સ-રે Knee & Spine

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો
 • સ્કૂલ રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ
 • એસ. LDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. VLDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. HDL કોલેસ્ટેરોલ
 • કોલેસ્ટ્રોલ/HDL રેશીયો
 • LOL / HDL રેશીયો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • BUN
 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. કેલ્શીયમ
 • એસ. યૂરિક એસીડ

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ. બિલીરૂબીન
 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.
 • એસ. ગામા જીટી
 • એસ. ટોટલ પ્રોટીન્સ
 • આકાલાઇન ફોસ્ફેટ્સ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • F.B.S./ PP2 BS
 • HBA 10

થાઇરોડ પ્રોફાઇલ

 • T-3-T-4
 • ટી.એસ.એચ.

વિટામીન

 • વિટામીન B12
 • વિટામીન D
 • એસ. આર્યન D ટીઆઇબીસી

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર

બોન & જોઇન્ટ

 • R.A.
 • એસ.સીએ-પીઓ 4

ઇન્ફેકટીવ સ્ક્રીનીંગ

 • એચ.આઇ.વી.
 • એચ.બી.એસ.એજી

કાર્ડિયાક રિસ્ક માર્કસ

 • હોમોસીસ્ટીન
 • એએફપી (આલ્ફા ફેટોપ્રોટીન)

ઓન્કોલોજી બ્લડ ટેસ્ટ

 • પીએસ A (મેલ)

સ્પેશીયલ ફોર સીનીયર સીટીઝન

 • પી.એફ.ટી.

સ્પેશીયલ ફોર ફિમેલ

 • મેમોગ્રાફી/ પીએસએ
 • ડેન્ટલ સ્કીનીંગ

Senior Citizen

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • ઓપ્થોલોજીસ્ટ
 • ઓર્થોપેડીક
 • ડેન્ટીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ
 • એક્સ-રે Knee & Spine

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો
 • સ્કૂલ રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ
 • એસ. LDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. VLDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. HDL કોલેસ્ટેરોલ
 • કોલેસ્ટ્રોલ/HDL રેશીયો
 • LOL / HDL રેશીયો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • BUN
 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. કેલ્શીયમ
 • એસ. યૂરિક એસીડ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • આર.બી.એસ.
 • HBA 10

 

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ. બિલીરૂબીન
 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.
 • એસ. ટોટલ પ્રોટીન્સ
 • આકાલાઇન ફોસ્ફેટ્સ

થાઇરોડ પ્રોફાઇલ

 • ટી.એસ.એચ.

વિટામીન

 • એસ. આર્યન D ટીઆઇબીસી

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર

બોન & જોઇન્ટ

 • P.T.H.
 • એસ.સીએ-પીઓ 4

કાર્ડિયાક રિસ્ક માર્કસ

 • હોમોસીસ્ટીન

ઓન્કોલોજી બ્લડ ટેસ્ટ

 • પીએસ A (મેલ)

સ્પેશીયલ ફોર સીનીયર સીટીઝન

 • યુરો ફલોમેટ્રી
 • ઓડીયોમેટ્રી
 • પી.એફ.ટી.

સ્પેશીયલ ફોર ફિમેલ

 • મેમોગ્રાફી/ પીએસએ
 • ડેન્ટલ સ્કીનીંગ
 • એન્ડોસ્કોપી

Well Women

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • ગાયનેકોલોજીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • આર.બી.એસ.

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ. બિલીરૂબીન
 • એસ.જી.પી.ટી.
 • એસ. ટોટલ પ્રોટીન્સ

થાઇરોડ પ્રોફાઇલ

 • ટી.એસ.એચ.

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.

બોન & જોઇન્ટ

 • R.A.

સ્પેશીયલ ફોર ફિમેલ

 • મેમોગ્રાફી/ પીએસએ

Cardiac

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • કાર્ડિયોલોજીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ
 • એસ. LDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. VLDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. HDL કોલેસ્ટેરોલ
 • કોલેસ્ટ્રોલ/HDL રેશીયો
 • LOL / HDL રેશીયો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. યૂરિક એસીડ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • આર.બી.એસ.
 • HBA 10

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર
 • ટી.એમ.ટી.

બોન & જોઇન્ટ

 • એસ.સીએ-પીઓ 4

Cardiac Advance

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • કાર્ડિયોલોજીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ
 • એસ. LDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. VLDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. HDL કોલેસ્ટેરોલ
 • કોલેસ્ટ્રોલ/HDL રેશીયો
 • LOL / HDL રેશીયો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. યૂરિક એસીડ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • આર.બી.એસ.
 • HBA 10

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.

વિટામીન

 • વિટામીન D

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર
 • ટી.એમ.ટી.

બોન & જોઇન્ટ

 • એસ.સીએ-પીઓ 4

કાર્ડિયાક રિસ્ક માર્કસ

 • હોમોસીસ્ટીન
 • એએફપી (આલ્ફા ફેટોપ્રોટીન)
 • લીપોપ્રોટીન

Elite (All Inclusive)

કન્સલ્ટેશન

 • જનરલ ચેક-અપ Medical Officer દ્વારા
 • ફીઝીશીયન
 • કાર્ડિયોલોજીસ્ટ
 • ઓપ્થોલોજીસ્ટ
 • ઓર્થોપેડીક
 • ગાયનેકોલોજીસ્ટ
 • સર્જન કન્સલ્ટેશન
 • ENT સર્જન
 • ડેન્ટીસ્ટ
 • ડાયેટીશીયન

રેડીયોલોજી

 • એક્સ-રે (PA)
 • USG એબ્ડોમેન પેલ્વીસ
 • એક્સ-રે Knee & Spine

બેઝીક બ્લડ

 • સી.બી.સી. વીથ ઇ.એસ.આર.
 • બ્લડ ગ્રુપ
 • યુરીન રૂટીન માઇક્રો
 • સ્કૂલ રૂટીન માઇક્રો

લીપીડ પ્રોફાઇલ

 • એસ. કોલેસ્ટ્રેરોલ
 • એસ. ટ્રાઇગ્લીસરાઇડ
 • એસ. LDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. VLDL કોલેસ્ટેરોલ
 • એસ. HDL કોલેસ્ટેરોલ
 • કોલેસ્ટ્રોલ/HDL રેશીયો
 • LOL / HDL રેશીયો

રિનલ પ્રોફાઇલ

 • BUN
 • એસ. ક્રિએટીનીન
 • એસ. કેલ્શીયમ
 • એસ. યૂરિક એસીડ

ડાયાબીટીઝ પ્રોફાઇલ

 • F.B.S./ PP2 BS
 • જી.ટી.ટી.
 • HBA 10

હિપેટીક પ્રોફાઇલ

 • એસ. બિલીરૂબીન
 • એસ.જી.ઓ.ટી.
 • એસ.જી.પી.ટી.
 • એસ. ગામા જીટી
 • એસ. ટોટલ પ્રોટીન્સ
 • આકાલાઇન ફોસ્ફેટ્સ

થાઇરોડ પ્રોફાઇલ

 • T-3-T-4
 • ટી.એસ.એચ.

વિટામીન

 • વિટામીન B12
 • વિટામીન D
 • એસ. આર્યન D ટીઆઇબીસી

કાર્ડિયોલોજી

 • ઇ.સી.જી.
 • 2 ડી ઇકો, ડોપ્લર
 • ટી.એમ.ટી.

બોન & જોઇન્ટ

 • R.A.
 • P.T.H.
 • એસ.સીએ-પીઓ 4

ઇન્ફેકટીવ સ્ક્રીનીંગ

 • એચ.આઇ.વી.
 • એચ.બી.એસ.એજી
 • એચ.સી.વી.બી.
 • વી.ડી.આર.એલ.

કાર્ડિયાક રિસ્ક માર્કસ

 • હોમોસીસ્ટીન
 • એએફપી (આલ્ફા ફેટોપ્રોટીન)
 • એપીઓએ1 & એપીઓB
 • લીપોપ્રોટીન

ઓન્કોલોજી બ્લડ ટેસ્ટ

 • પીએસ A (મેલ)
 • સીએ 125
 • સીએ 15-3
 • સીએ 19-9

સ્પેશીયલ ફોર સીનીયર સીટીઝન

 • યુરો ફલોમેટ્રી
 • ઓડીયોમેટ્રી
 • કેરોટીડ ડોપ્લર
 • B.M.D.
 • પી.એફ.ટી.

સ્પેશીયલ ફોર ફિમેલ

 • મેમોગ્રાફી/ પીએસએ
 • પેપસ્મીઅર
 • એલર્જી ટેસ્ટીંગ (ઓલ)
 • ડેન્ટલ સ્કીનીંગ
 • એન્ડોસ્કોપી
 • કોરોનરી એન્જીઓગ્રાફી